FLUOX-PMS

Fluoxetine behandeling bij progressieve MS


 

Proefpersonen  
   
Zorgverleners  
   
Updates  
   
Contact  
 

Main page

 

Een deel van de mensen met MS hebben een secundair of primair progressieve vorm van multiple sclerose (MS).  Deze progressieve vorm wordt veroorzaakt door een geleidelijk afsterven van zenuwbanen. Er bestaat momenteel geen behandeling voor deze progressieve vormen van MS. De beschikbare immunomodulerende middelen, die frequentie van de opstoten verminderen, zijn niet in staat deze progressieve fase af te remmen.

Uit voorgaande studies is gebleken dat Fluoxetine mogelijks een positief effect zou hebben door het verminderen van schade aan de zenuwcellen, veroorzaakt door Multiple Sclerose. Dit zou betekenen dat het de progressie van MS mogelijks kan vertragen.
Om dit aan te tonen is een klinische studie nodig. Deze studie met fluoxetine tabletten wordt momenteel in Vlaanderen uitgevoerd. Op deze website staat informatie over hoe deze studie verloopt en hoe men aan de studie kan deelnemen.